Farnosť Hrádok

Oznamy od 20. do 26. 6. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 17.00 Hôrka: + Eva Gondárová 18.00 Hrádok: Poďakovanie za 25 rokov manželstva a za živú vieru Streda 18.00 Lúka: + Mária Gajdošechová a Koloman...

Oznamy od 13. do 19. 6. 2016

Pondelok – Sv. Antona Paduánskeho, Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Jozef a Anna Kajanovci, zomrelé deti Mária a Marián 18.00 Hrádok: Za Božie požehnanie k 50ke Streda 18.00 Lúka: + Jozefína a...

Diecézna púť Božieho milosrdenstva

V rámci Julejného roku milosrdenstva organizuje Trnavská diecéza spoločnú púť do poľského Krakova. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť na farskom úrade v Novom Meste nad Váhom. Všeobecné informácie sú na priloženom plagáte,...

Oznamy od 6. do 12. 6. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: Za zdravie a Božie požehnanie pre arcibiskupa Róberta Bezáka 18.00 Hrádok: Za Božie požehnanie pre dcéru Barboru Streda 18.00 Lúka : + Agáta a Ján Cíbikoví a...

Pozvanie pre birmovancov

V stredu, štvrtok a v piatok (8. 6., 9. 6., 10. 6) pozývam opäť birmovancov na stretnutie. Stretnutia budú tak ako doposiaľ v jednotlivých dedinách podľa toho, kedy je kde sv. omša. Peter Cibira

Príhovor v nedeľu 29. 5. 2016

Nie je žiadnym tajomstvom, že ľudia chodiaci do kostola nie sú všetci rovnakí. Máme ľudí, ktorí vieru slovami vyjadrujú a ktorí sa zúčastňujú na bohoslužbách, ale v niektorých oblastiach si žijú svoje. Máme ľudí,...