Farnosť Hrádok

Oznamy od 22. do 28. 8. 2016

Pondelok – Panny Márie Kráľovnej Sv. omša nebude Utorok Sv. omša nebude Streda – Sv. Bartolomeja, apoštola Sv. omša nebude Štvrtok – Sv. Ľudovíta 18.00 Hôrka: + starí rodičia z oboch strán a ostatní...

Oznamy od 15. do 21. 8. 2016

Pondelok – Nanebovzatia Panny Márie – zasvätený sviatok 16.00 Lúka: + rodičia a starí rodičia z oboch strán 17.00 Hôrka: za zdravie a Božiu ochranu 18.00 Hrádok: za ľud vo farnosti Utorok – Sv....

Príhovor v nedeľu 7. 8. 2016

Pred piatimi rokmi, keď zúrila finančná či ekonomická kríza, povedal vtedajší pápež Benedikt XVI., že kríza súvisí s krízou viery. K podobnému konštatovaniu dospel aj pápež František pri písaní svojej encykliky o životnom prostredí....

Oznamy od 8. do 14. 8. 2016

Pondelok – Sv. Dominika Sv. omša nebude Utorok – Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), patrónky Európy 17.00 Hôrka: + Rudolf Macko, dcéra s manželom a rodičia 18.00 Hrádok: + manžel Peter Streda...

Oznamy od 1. do 7. 8. 2016

Pondelok – Sv. Alfonza Máriu de Liguori Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Irena Gajdošíková 18.00 Hrádok: + Vladimír Streda 18.00 Lúka: + Mária a Ján Duranoví Štvrtok – Sv. Jána Máriu Vianneya,...