Farnosť Hrádok

Pozvanie na zájazd

Farníci z Hôrky nad Váhom, po opakovaných úspešných a príjemných krátkych zájazdoch, pozývajú do Luhačovic a Vizovic v Českej republike. Bližšie informácie sú tu:

Oznamy od 13. do 19. 2. 2017

Pondelok sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Vojtech Letko 18.00 Hrádok: + Ondrej, Benedikt, Šimon Streda 17.30 Lúka: + starí rodičia Briškoví a Kišacoví Štvrtok 17.30 Hôrka: + Ondrej a Anna Dolinskí a...

Ponuky pre manželov a snúbencov

Pre tých, ktorí by chceli prehĺbiť a posilniť svoje manželské puto či skvalitniť svoju prípravu na manželstvo, dávam do pozornosti tieto možnosti: Manželské rekolekcie Ohne stretnutia snúbencov

Príhovor v nedeľu 5. 2. 2017

Ak sme počuli vetu „Ty si svetlo môjho života“, tak je to jedna z najdôležitejších viet, ktoré môžeme počuť. Asi najčastejšie si ju hovoria zaľúbení ľudia, ktorí chcú vyjadriť, ako sa im cez druhého...

Oznamy od 6. do 12. 2. 2017

Pondelok – Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + rodičia Ľudovít a Mária Jandoví 18.00 Hrádok: + rodičia Polonskí a deti Streda 17.30 Lúka: + za Božiu pomoc...

Oznamy od 30. 1. do 5. 2. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Jána Bosca, kňaza 17.00 Hôrka: Poďakovanie s prosbou o Božie milosti a dar viery v rodine 18.00 Hrádok: Za pokoj v rodine Streda 17.30 Lúka: + rodičia...