Farnosť Hrádok

Oznamy od 25. do 31. 7. 2016

Pondelok – Sv. Jakuba, apoštola Sv. omša nebude Utorok – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 17.00 Hôrka: + Karol a Anna Kernoví 18.00 Hrádok: + Miroslav a rodičia Streda – Sv. Gorazda...

Oznamy od 11. do 24. 7. 2016

Pondelok – Sv. Benedikta, patróna Európy sv. omša nebude Utorok sv. omša nebude Streda sv. omša nebude Štvrtok sv. omša nebude Piatok – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa C. sv. omša nebude Sobota -...

Oznamy od 4. do 10. 7. 2016

Pondelok sv. omša nebude Utorok – Sv. Cyril a Metod, slovanskí vierozvestovia 8.00 Hôrka: Poďakovanie za dožitých 60 rokov a prosba za zdravie 9.30 Lúka: za pokoj duše 11.00 Hrádok: + rodičia, zomrelí Žofia...

Príhovor v nedeľu 26. 6. 2016

Začnem porovnaním prvého čítania a evanjelia. Počuli sme v prvom čítaní, ako si Eliáš (podľa svedectva Starého zákona najväčší prorok) volí na Boží podnet svojho nasledovníka. Je ním mladý Elizeus. Eliáš ho pomazal, hodil...

Poďakovanie za priebeh birmovky

Chcem vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu sviatosti birmovania v našej farnosti. Zvlášť chcem spomenúť rodičov birmovancov, ktorí upratali areál a interiér farského kostola. Ďakujem im aj za trpezlivosť a spoluprácu...

Oznamy od 27. 6. do 3. 7. 2016

Pondelok – Sv. Ladislava Sv. omša nebude Utorok – Sv. Ireneja – sv. omša s platnosťou na sviatok Sv. Petra a Pavla 18.00 Hrádok: + Anna a Ján Tomáškoví Streda – Sv. Petra a...

Informácie k sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania bude udelená v našej farnosti 25. 6. 2016 o 10.30 hod. v Hrádku. Birmovať príde generálny vikár trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pavčír. Brigáda rodičov bude v stredu 22. 6. od 17.00 hod....

Oznamy od 20. do 26. 6. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 17.00 Hôrka: + Eva Gondárová 18.00 Hrádok: Poďakovanie za 25 rokov manželstva a za živú vieru Streda 18.00 Lúka: + Mária Gajdošechová a Koloman...