Farnosť Hrádok

Oznamy od 9. do 15. 7. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok Sv. omša nebude. Streda Sv. omša nebude. Štvrtok Sv. omša nebude. Piatok Sv. omša nebude. Sobota Sv. omša nebude. Nedeľa – 15. nedeľa v cezročnom období 8.00 Hôrka: +...

Príhovor v nedeľu 1. 7. 2018

Začínajú sa prázdniny. Pre väčšinu z nás je to čas na oddych, preladenie. Tešíme sa. Evanjelium dnešnej nedele (Mk 5, 21-43) akoby to však nebralo do úvahy. Na Ježiša dopadajú problémy ľudí okolo neho. Dva...

Oznamy od 2. do 8. 7. 2018

Pondelok – Návšteva Panny Márie Sv. omša nebude. Utorok – sv. Tomáša, apoštola 17.00 Hôrka: + Štefan Fonfara 18.00 Hrádok: za zdravie a Božiu pomoc Streda 18.00 Lúka: + František Haluza Štvrtok – sv....

Príhovor v nedeľu 24. 6. 2018

Narodenie Jána Krstiteľa Približne pre pätnástimi rokmi skupina učiteľov zo Záhoria navrhla projekt, ako lepšie učiť dejepis. Dôraz v ich projekte bol na rozprávaní sa rodičov s deťmi o historických drobných artefaktoch okolo nich. Nemuselo ísť o nič...

Ďakovný list pre Lúku

13. júna tohto roku sme mali v Lúke zvláštne stretnutie so zástupcami organizácie Likvidace lepry. Na stretnutí nás nebolo síce veľa, ale tí, ktorí sme tam boli, sme mali možnosť nahliadnuť do ťažkostí života...

Oznamy od 25. 6. do 1. 7. 2018

Pondelok 17.00 Hôrka: + Marián Kajan a rodičia 18.00 Hrádok: + Pavlína Garafová Utorok Sv. omša nebude. Streda 18.00 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Štvrtok – sv. Ireneja, biskupa a mučeníka...

Príhovor v nedeľu 17. 6. 2018

Predstavte si človeka, ktorý má vážny zdravotný problém. Nutne potrebuje absolvovať podrobnejšiu diagnostiku. Na špecializovanom pracovisku mu však dajú termín až o šesť týždňov. Tento príklad nie je nereálny, práve naopak. Nechcem však hovoriť...

Oznamy od 18. do 24. 6. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Ján Némethy 18.00 Hrádok: za Božie požehnanie a ochranu pre celú rodinu Streda 18.00 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc Štvrtok – sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka...