Farnosť Hrádok

Oznamy od 23. do 29. 1. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Františka Salezského, biskupa a učiteľa Cirkvi 17.00 Hôrka: + Eliáš a Cecília Kopúnoví, zomrelé deti a nevesta 18.00 Hrádok: + Marika Fekete Streda – Obrátenie sv. Pavla,...

Príhovor v nedeľu 15. 1. 2017

Pripomeniem prvé čítanie, kde sme počúvali, ako má prorok zvestovať: „Nestačí, že si mojím služobníkom, aby si priviedol naspäť Jakubove kmene… Urobím ťa svetlom národov…“ (Iz 49, 3.5-6) Všímam si na tejto vete rozširujúci...

Oznamy od 16. do 22. 1. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Antona, opáta 17.00 Hôrka: + Jozef Čavojský, František Letko, Danka Kusá 18.00 Hrádok: + Mária a Imrich Kováčoví Streda 17.30 Lúka: + Ján a Mária Cíbikoví Štvrtok...

Príhovor v nedeľu 8. 1. 2017

Slávime posledný sviatok Vianoc. Je to Ježišov krst (Mt 3, 13-17). Pri troche pozornosti nám určite neuniklo, že sme vlastne preskočili tridsať rokov. Len pred dvoma dňami sme si pripomínali, ako k jasliam malého...

Oznamy od 9. do 15. 1. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Vojtech Letko 18.00 Hrádok: + Rudolf Herák, starí rodičia Anna a Peter Streda 17.30 Lúka: + z rodiny Lackovej Štvrtok 17.30 Hôrka: za zdravie a Božiu...

Oznamy od 2. do 8. 1. 2017

Pondelok – Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, učiteľov Cirkvi Sv. omša nebude Utorok – Najsvätejšieho mena Ježiš Sv. omša nebude Streda Sv. omša nebude Štvrtok Sv. omša nebude Piatok – Zjavenie Pána (Troch...