Farnosť Hrádok

Zastupovanie v prípade pohrebu

Ak by ste potrebovali vybaviť pohreb na pondelok, utorok, piatok a sobotu tohto týždňa, obráťte sa na faru v Modrovej alebo v Novej Vsi nad Váhom. Telefón Modrová: O33 778 5154, telefón Nová Ves...

Oznamy od 17. do 23. 10. 2016

Pondelok – Sv. Ignáca Antiochijského sv. omša nebude Utorok – Sv. Lukáša, evanjelistu sv. omša nebude Streda 18.00 Lúka: + Paulína, Peter a Mária Čavojskí Štvrtok 18.00 Hôrka: Poďakovanie za Božie milosti pri dožití...

Príhovor v nedeľu 9. 10. 2016

Uzdravenie existuje. Keby neexistovalo, prepadli by sme sa do bezvýchodiskovosti. Lekári vedia, že istá časť ochorení sa vylieči samovoľne. Nevedia to vysvetliť. Niektorí lekári povedia, že sme prežili zázrak, iní to tak nenazývajú. Nakoniec...

Rekolekčná sv. omša v Hrádku

V utorok 11. 10. 2016 sa v Hrádku uskutoční pracovné stretnutie kňazov novomestského dekanátu. Tieto stretnutia začínajú sv. omšou. Ak máte možnosť a záujem, vaša účasť bude našou radosťou. Sv. omša začne o 9.30...

Oznamy od 10. do 16. 10. 2016

Pondelok sv. omša nebude Utorok 9.30 Hrádok: + Mikuláš Zemko, Benedikt a Ondrej 17.00 Hôrka: + Jozef a Emília Némethyoví Streda 18.00 Lúka: + Rafael, Milan a Mária Gajdošechoví Štvrtok 18.00 Hôrka: + Jolana,...

Oznamy od 3. do 9. 10. 2016

Pondelok sv. omša nebude Utorok – Sv. Františka Assiského 17.00 Hôrka: Prosba o požehnanie pre rodinu 18.00 Hrádok: + Amália Nešporová a Rudolf Streda 18.00 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc Štvrtok 18.00 Hôrka:...

Príhovor v nedeľu 25. 9. 2016

Počuli sme dnes v podobenstve vážne varovanie. Niektorí hovoria, že je to jedno z najtvrdších Ježišových podobenstiev. Je aktuálne stále, aj v dnešných časoch, kedy rozdelenie sveta na chudobných a bohatých nevytvára ani bezpečnosť,...