Farnosť Hrádok

Oznamy od 23. do 29. 5. 2016

Pondelok 14.00 Lúka: + Igor Beseda – pohrebná omša, po nej pohreb Utorok 17.00 Hôrka: + Jozefína Pevalová (1. výročie úmrtia) 18.00 Hrádok: + Vojtech a Jozefína Kopúnoví Streda 17.00 Hôrka: + Mária a...

Oznamy od 16. do 22. 5. 2016

Pondelok – Svätodušný pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Mária, Ondrej Kováčoví a + rodičia 18.00 Hrádok: + Mikuláš a Hedviga Zemkoví a ich deti Streda 18.00 Lúka: + Pavol, Mária a...

Oznamy od 9. do 15. 5. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Jozef Trebatický a rodičia 18.00 Hrádok: + rodičia Štefánia a Rudolf, ich bratia a sestry Streda 18.00 Lúka: Poďakovanie za 86 rokov pre Jozefínu Štvrtok 18.00...

Oznamy od 2. do 8. 5. 2016

Pondelok – Sv. Atanáza, biskupa Sv. omša nebude Utorok – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov 17.00 Hôrka: Za zdravie a Božiu pomoc 18.00 Hrádok: Za Božiu pomoc v chorobe pre Richarda Streda 18.00 Lúka:...

Príhovor v nedeľu 24. 4. 2016

Trochu sa vrátim do histórie kresťanstva. Bolo to v štvrtom storočí, keď rímsky cisár Konštantín Veľký zmenil dejiny kresťanstva z prenasledovaného náboženstva na náboženstvo prijaté, dokonca neskôr na hlavné náboženstvo Rímskej ríše. Cisár sa...