Farnosť Hrádok

Oznamy od 19. do 25. 6. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Jozef Brezula a rodičia 18.00 Hrádok: + Ján, Jozefína a Štefánia Benechoví Streda – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 18.00 Lúka: + starí rodičia a deti Štvrtok...

Príhovor v nedeľu 11. 6. 2017

Slávime sviatok Najsvätejšej Trojice. Teda si pripomíname a oslavujeme jediného Boha v troch božských osobách. Pre nás, dnešných ľudí, nezostáva iné ako sa toto kresťanské špecifikum naučiť. Iste, nie je zlé, keď vieme, ako...

Oznamy od 12. do 18. 6. 2017

Pondelok 18.00 Lúka: + Ján a rodičia Kotuloví, súrodenci, rodičia Hlatkí, syn Jozef a vnučka Anka Utorok – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa cirkvi 17.00 Hôrka: + Ján, Mária a zomrelí z rodiny...

Oznamy od 5. do 11. 6. 2017

Pondelok – Svätodušný pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Norberta, biskupa 18.00 Hrádok: Za Božie požehnanie pre arcibiskupa Róberta Bezáka Streda 18.00 Lúka: + rodičia Ďubasoví a zomrelí z rodiny Štvrtok – Nášho...

Zmena v sv. omšiach

Zo zdravotných dôvodov počas pracovných dní tohto týždňa sv. omše nebudú. Rovnako nebude ani spovedanie k prvému piatku. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujem a prosím o pochopenie. Peter Cibira

Oznamy od 29. 5. do 4. 6. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – 17.00 Hôrka: + Anna a Ján Pastírik a ostatní zomrelí z rodiny 18.00 Hrádok: Za všetkých zomrelých príbuzných z oboch strán Streda 18.00 Lúka: Za zdravie a Božie...

Malá, ale dôležitá oprava

V oznamoch od 22. do 28. 5. 2017 bol nesprávne uvedený čas sobášnej sv. omše snúbencov Tomáša Mikloviča a Martiny Kadlecovej. Správne je, že sobáš bude o 14.00 hod. Za chybu sa ospravedlňujem tak...

Príhovor v nedeľu 21. 5. 2017

Kamarát rozprával svoj príbeh. Pracuje vo firme, kde chcel byť prospešným človekom. Je presvedčený, že oveľa lepšie sa spolupracuje a dosahujú dobré výsledky tam, kde sú dobré vzťahy. Je však nešťastný – naráža na...