Farnosť Hrádok

Oznamy od 19. do 25. 11. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Koloman a Mária Gondárovci 18.00 Hrádok: + Viktória, Imrich a Zuzana Kováčovci Streda – Obetovanie Panny Márie 17.30 Lúka: + Emil, Jozefína a dcéra Helena Štvrtok...

Príhovor v nedeľu 11. 11. 2018

Je 11. novembra a práve dnes uplynulo 100 rokov od oficiálneho ukončenia prvej svetovej vojny. Niektorí historici ju označujú za „najväčšie jatky v dejinách“. Vychádzajú z toho, že na vojakov, ktorí mali uniformu, pušku a bodák, boli namierené...

Oznamy od 12. do 18. 11. 2018

Pondelok – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 18.00 Hrádok: + Anton a rodičia Streda 17.30 Lúka: + Filip a Amália Melišovci...

Trnavská novéna opäť pozýva

Najväčším i najdôležitejším pútnickým miestom Trnavskej arcidiecézy je samotná Trnava a v jej strede obraz Trnavskej Panny Márie. Už viac ako tristo rokov sa pod týmto obrazom stretávajú veriaci, aby si pripomenuli Pannu Máriu,...

Príhovor v nedeľu 4. 11. 2018

Známy český teológ prof. Tomáš Halík  jednu zo svojich mnohých kníh napísal o láske. Kniha sa volá „Chci, abys byl“. Hneď v úvode autor naznačuje, že slová „láska“ a „Boh“ sú v dnešných časoch azda najviac spojené...

Oznamy od 5. do 11. 11. 2018

Pondelok 17.30 Lúka: za Božie požehnanie pre dobrodincov Utorok 17.00 Hôrka: + Štefan, Uršuľa a ostatní zomretí z rodiny Mičovej 18.00 Hrádok: + rodičia Pavlovičoví a Jamboroví Streda Sv. omša nebude. Štvrtok 17.30 Hôrka:...