Daily Archive: jún 23, 2014

Hrádok

Kostol v Hrádku

Veriaci farskej obce sa stretajú v kostole Nanebovzatia Panny Márie. Ten bol postavený v roku 1729 na návrší niekdajšieho hradiska. Stojí na na mieste staršieho kostola z roku 1560, ktorý bol zasvätený sv. Martinovi....

Lúka

Kostol v Lúke

V Lúke sa veriaci schádzajú v novom kostole Sedembolestnej Panny Márie. S jeho výstavbou sa začalo v roku 2000 pod vedením miestneho kňaza Pavla Glejduru. Stavba, rovnako ako vo filiálke Hôrka nad Váhom, prebiehala...

Hôrka

Kostol v Hôrke nad Váhom

V Hôrke nad Váhom je nový kostol sv. Petra a Pavla. S výstavbou sa začalo v roku 1996 pod vedením miestneho kňaza Pavla Glejduru. Väčšina prác bola vykonaná svojpomocne s nasadením miestnych občanov kňaza....

Prvé sv. prijímanie 2014

Prvého júna sme slávili v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania. Ku sviatosti zmierenia a potom k Eucharistii pristúpilo dvanásť detí. Veríme, že budú radosťou svojich rodičov i celého farského spoločenstva a prajeme im,...

Oznamy od 23. do 29.6.2014

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Irena a František Mülleroví 18.00 Hrádok: + Viktória, Imrich a Zuzana Kováčoví Streda 18.00 Lúka: + Anton, Ľubka a Viktor Štvrtok 18.00 Hôrka: + Anna a...

Podnety a inšpirácie

Do tejto rubriky budeme postupne vkladať články, príbehy i kázne. Cieľom tejto rubriky je dávať – i keď len skromné – podnety pre premýšľanie. Otáznikov nad životom i vierou je dosť, ale rovnako je...

Farnosť podľa vierovyznaní

Hrádok Počet obyvateľov: 658 Rím. kat.: 441 Evan.a.v.: 113 Bez vyznania: 38 Nezistené: 60 Hôrka nad Váhom Počet obyvateľov: 701 Rím. kat.: 549 Evan.a.v.: 23 Bez vyznania: 56 Nezistené: 68 Lúka Počet obyvateľov: 621...