Monthly Archive: jún 2014

Farnosť podľa vierovyznaní

Hrádok Počet obyvateľov: 658 Rím. kat.: 441 Evan.a.v.: 113 Bez vyznania: 38 Nezistené: 60 Hôrka nad Váhom Počet obyvateľov: 701 Rím. kat.: 549 Evan.a.v.: 23 Bez vyznania: 56 Nezistené: 68 Lúka Počet obyvateľov: 621...

Oznamy od 16.-22.6.2014

Pondelok – Sv. omša nebude Utorok – 17.00 Hôrka: Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu 18.00 Hrádok: + Mária a Jozef Figuli Streda – 18.00 Hôrka: + Evka Gondárová a otec Štefan Štvrtok...

Naša nová stránka

Táto stránka nechce prilievať do mora internetových informácií ďalšie. Len chce poslúžiť ľuďom z farnosti, priateľom a záujemcom, ktorí hľadajú aktuálnejšie informácie, prípadne trochu inšpirácie. Jej obsah sa bude vytvárať a dopĺňať priebežne, preto...