Monthly Archive: november 2014

Myšlienka na meditáciu k Adventu

V Katolickom týdeníku (KT XXI/48)  bol rozhovor s českým kňazom Alešom Opatrným. Známy, vzdelaný a dobrý český kňaz. Pýtali sa ho aj na to, že  k adventu patrí obrátenie a pokánie. Ako to treba rozumieť. A tento kňaz...

Oznamy od 24. do 30. 11. 2014

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice 17.00 Hôrka: + Mária a Félix Vašica 18.00 Hrádok: + Ondrej a deti Streda 17.30 Lúka: + rodičia, starí rodičia a súrodenci...

Mala učiť, sama sa naučila

DNES VONIATE AKO MOJA MAMKA… Na začiatku školského roka triedna učiteľka v šiestej triede zastala pred jej bývalými piatakmi. Rozhliadla sa po triede a povedala, že všetkých má rovnako rada a všetkých rada vidí....

Oznamy od 17. do 23. 11. 2014

Pondelok – Sv. Alžbety Uhorskej Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Štefan Adamčík a rodičia z oboch strán 18.00 Hrádok: + z rodiny Zemanovičovej a Benkovej Streda 17.30 Lúka: + Emil Mikudík (8....

Pozvanie pre mládež

Pred svetovými dňami mládeže, ktoré budú v tomto roku v Krakove, putuje po Slovensku kríž, ktorý pápež Ján Pavol II. daroval mládeži. Pozvanie na stretnutie v Trnave je tu:

Oznamy od 10.do 16.11.2014

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Martina z Tours, biskupa 9.30 Hôrka: + Rudolf Macko, dcéra s manželom a rodičia – sv. omša pri stretnutí kňazov dekanátu (rekolekcie) 18.00 Hrádok Za zdravie a...