Monthly Archive: júl 2015

Ďalšie poznámky k zvonu v Lúke

Zápis zvonu v Lúke do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (pozri článok z 10.3.2015 s názvom “Zvon v Lúke – Národná kultúrna pamiatka) spustil aj diskusiu. A tá zas priniesla niektoré nové údaje, ktoré sú...

Oznamy od 27.7.do 2.8.2015

Pondelok – Sv. Gorazda a spoločníkov Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Mária a Ondrej Kováčoví 18.00 Hrádok: + Mikuláš Zemko Streda – Sv. Marty 18.00 Lúka: + Tibor, Renáta Štvrtok 18.00 Hôrka:...

Oznamy od 20.do 26.7.2015

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Gustáv, Mária a zomrelí z rodiny Gondárovej 18.00 Hrádok: + Štefan a Agáta Koritinoví, dcéry, zaťovia a starí rodičia z oboch strán Streda – Sv. Magdalény...

Oznamy od 6.do 19.7.2015

Pondelok – Sv. Márie Goretti, panny a mučenice Sv. omša nebude Utorok Sv. omša nebude Streda Sv. omša nebude Štvrtok Sv. omša nebude Piatok Sv. omša nebude Sobota – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy...