Daily Archive: august 22, 2015

Príhovor v nedeľu 16.8.2015

Už štvrtú nedeľu sa stretáme s pokračovaním toho istého evanjelia (JN 6,51-58). Začalo to Ježišovou starostlivosťou o hladných ľudí, ktorí ho počúvali a pre ktorých urobil znamenie rozmnoženia chleba a rýb. Vzápätí za ním...