Monthly Archive: október 2015

Príhovor v nedeľu 25.10.2015

Vypočuli sme si príbeh slepca, ktorý sa dovolal svojho uzdravenia a potom kráčal s Kristom (Mk 10, 46-52). Pri tomto príbehu je viac ako inokedy dobré vedieť, kde je umiestnený z hľadiska celého Markovho evanjelia. Je to...

Pozvanie pre prvoprijímajúcich

V piatok 30. októbra srdečne pozývam všetky deti, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na prvé prijatie Eucharistie, na sv. omšu v Hrádku a potom na stretnutie na faru. Teším sa na naše...

Oznamy od 26.10. do 1.11. 2015

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Lúka: + Milan Maďara 18.00 Hrádok: + Miroslav a rodičia Streda – Šimona a Júdu, apoštolov 17.30 Hôrka: + Jozef a Emília Némethyoví Štvrtok 17.30 Hôrka: + Rudolf...

Príhovor v nedeľu 18.10.2015

Čítal som prieskum na školách. Študenti sa mali vyjadriť k rôznym záujmovým skupinám a náboženstvám, ktoré poznajú. Zaskočilo ma, že 60% študentov uviedlo, že vôbec nevedia, o čo ide kresťanom. Potom som si uvedomil,...

Oznamy od 19. do 25.10.2015

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 13.00 Hôrka: + Michal Hlaváč – pohrebná sv. omša, po nej pohreb 17.00 Hôrka: + rodičia Anna a Vendelín 18.00 Hrádok: Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii Streda...

Príhovor v nedeľu 11.10.2015

Dnes len zriedka počujeme vetu: „Život smeruje do pekla!“ Ale aj keď len zriedka požívame takýto slovník, predsa poznáme vyjadrenia typu: „Život je prázdny, o ničom, bez zmyslu“. Človek nutne potrebuje zmysel života. Ak...

Oznamy od 11. do 18.10.2015

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 14.00 Hôrka: + Mária Pevalová – pohrebná sv. omša 17.00 Hôrka: + Emília, Jozef, vnuk Janko a ostatná zom. rodina Marianková 18.00 Hrádok: + Mikuláš Zemko Streda 18.00 Lúka:...