Daily Archive: október 1, 2015

Príhovor v nedeľu 27.9.2015

V prvom čítaní (Nm 11,25-29) sme počúvali o Mojžišovi, o jeho sedemdesiatich spoločníkoch, ktorí prorokovali, a o dvoch oddelených mužoch, ktorí prorokovali tiež. Jozuemu, ktorý sa raz stane Mojžišovým nástupcom, to prekážalo. Žiadal zákaz pre tých dvoch. Pokúsim...