Daily Archive: október 25, 2015

Pozvanie pre prvoprijímajúcich

V piatok 30. októbra srdečne pozývam všetky deti, ktoré sa v tomto školskom roku pripravujú na prvé prijatie Eucharistie, na sv. omšu v Hrádku a potom na stretnutie na faru. Teším sa na naše...

Oznamy od 26.10. do 1.11. 2015

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Lúka: + Milan Maďara 18.00 Hrádok: + Miroslav a rodičia Streda – Šimona a Júdu, apoštolov 17.30 Hôrka: + Jozef a Emília Némethyoví Štvrtok 17.30 Hôrka: + Rudolf...