Daily Archive: október 30, 2015

Príhovor v nedeľu 25.10.2015

Vypočuli sme si príbeh slepca, ktorý sa dovolal svojho uzdravenia a potom kráčal s Kristom (Mk 10, 46-52). Pri tomto príbehu je viac ako inokedy dobré vedieť, kde je umiestnený z hľadiska celého Markovho evanjelia. Je to...