Monthly Archive: február 2016

Poďakovanie za zbierku na charitu

Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli v zbierke na charitu. V našej farnosti sme vyzbierali 528,55 € (z toho v Lúke 181, v Hrádku 135,25, v Hôrke 212,3€). Prostriedky sú určené pre ľudí v núdzi...

Oznamy od 29. 2. do 6. 3. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Dušan Košnár str. 18.00 Hrádok: Za Božie požehnanie i pomoc pre arcibiskupa Róberta Bezáka Streda 17.30 Lúka: Za duše v očistci Štvrtok 17.30 Hôrka: + Štefan...

Manželské rekolekcie

Všetko je potrebné nanovo nabíjať energiou. Teda aspoň to, čo má žiť. A platí to aj pre lásku v manželstve. Preto je tu pozvanie na víkendovú manželskú duchovnú obnovu. Je to pre tých, ktorí...

Príhovor v nedeľu 21. 2. 2016

Približne pred dvadsiatimi rokmi zomrel vo Francúzsku známy človek André Frossard. Vyrastal v ateistickej rodine, jeho otec bol jedným zo zakladateľov Komunistickej strany Francúzska. Mladý André sa hlásil k jasnému ateizmu. Raz sa stalo,...

Oznamy od 22. do 28. 2. 2016

Pondelok – Katedra sv. Petra Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Ján a Anna Pastírikoví 18.00 Hrádok: + Karol a rodičia Čikloví a Šnábloví Streda 17.30 Lúka: + Štefan Mašan Štvrtok 17.30 Hôrka:...

Dátum udelenia sviatosti birmovania

S radosťou oznamujem, že sme dostali z Arcibiskupského úradu v Trnave odpoveď ohľadom určenia dátumu birmovky v našej farnosti. A teda pre všetkých, ktorí si potrebujú naplánovať veci: sviatosť birmovania bude v našej farnosti...

Pozvanie pre birmovancov

Aj v tomto týždni budeme mať stretnutia k príprave na sviatosť birmovania. Stretneme sa na sv. omšiach a po nich v stredu, štvrtok a v piatok (17., 18., 19. 2.). Teším sa na stretnutie...

Oznamy od 15. do 21. 2. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + z rodiny Hriadelovej 18.00 Hrádok: + Anton a rodičia Streda 17.30 Lúka: Za Božiu pomoc Štvrtok 17.30 Hôrka: + Viktor, Jozefína, Oto, Gizela Prikriloví Piatok 17.30...