Daily Archive: február 20, 2016

Dátum udelenia sviatosti birmovania

S radosťou oznamujem, že sme dostali z Arcibiskupského úradu v Trnave odpoveď ohľadom určenia dátumu birmovky v našej farnosti. A teda pre všetkých, ktorí si potrebujú naplánovať veci: sviatosť birmovania bude v našej farnosti...