Daily Archive: február 28, 2016

Poďakovanie za zbierku na charitu

Chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli v zbierke na charitu. V našej farnosti sme vyzbierali 528,55 € (z toho v Lúke 181, v Hrádku 135,25, v Hôrke 212,3€). Prostriedky sú určené pre ľudí v núdzi...

Oznamy od 29. 2. do 6. 3. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Dušan Košnár str. 18.00 Hrádok: Za Božie požehnanie i pomoc pre arcibiskupa Róberta Bezáka Streda 17.30 Lúka: Za duše v očistci Štvrtok 17.30 Hôrka: + Štefan...