Monthly Archive: jún 2016

Poďakovanie za priebeh birmovky

Chcem vyjadriť srdečné poďakovanie všetkým, ktorí prispeli k dôstojnému priebehu sviatosti birmovania v našej farnosti. Zvlášť chcem spomenúť rodičov birmovancov, ktorí upratali areál a interiér farského kostola. Ďakujem im aj za trpezlivosť a spoluprácu...

Oznamy od 27. 6. do 3. 7. 2016

Pondelok – Sv. Ladislava Sv. omša nebude Utorok – Sv. Ireneja – sv. omša s platnosťou na sviatok Sv. Petra a Pavla 18.00 Hrádok: + Anna a Ján Tomáškoví Streda – Sv. Petra a...

Informácie k sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania bude udelená v našej farnosti 25. 6. 2016 o 10.30 hod. v Hrádku. Birmovať príde generálny vikár trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Pavčír. Brigáda rodičov bude v stredu 22. 6. od 17.00 hod....

Oznamy od 20. do 26. 6. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 17.00 Hôrka: + Eva Gondárová 18.00 Hrádok: Poďakovanie za 25 rokov manželstva a za živú vieru Streda 18.00 Lúka: + Mária Gajdošechová a Koloman...

Oznamy od 13. do 19. 6. 2016

Pondelok – Sv. Antona Paduánskeho, Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Jozef a Anna Kajanovci, zomrelé deti Mária a Marián 18.00 Hrádok: Za Božie požehnanie k 50ke Streda 18.00 Lúka: + Jozefína a...

Diecézna púť Božieho milosrdenstva

V rámci Julejného roku milosrdenstva organizuje Trnavská diecéza spoločnú púť do poľského Krakova. Kto by mal záujem, môže sa prihlásiť na farskom úrade v Novom Meste nad Váhom. Všeobecné informácie sú na priloženom plagáte,...