Daily Archive: júl 1, 2016

Príhovor v nedeľu 26. 6. 2016

Začnem porovnaním prvého čítania a evanjelia. Počuli sme v prvom čítaní, ako si Eliáš (podľa svedectva Starého zákona najväčší prorok) volí na Boží podnet svojho nasledovníka. Je ním mladý Elizeus. Eliáš ho pomazal, hodil...