Monthly Archive: august 2016

Pozvanie na novomestskú púť

Je celkom prirodzené, že v blízkosti historicky dôležitého prechodu cez hranice na Moravu a historicky dôležitej vážskej cesty je pútnické miesto. A aj keď nie je veľmi známe, je cenné. Preto dávam do pozornosti...

Oznamy od 29. 8. do 4. 9. 2016

Pondelok – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa 18.00 Hôrka za dobrodincov a budovateľov nášho kostola – sv. omša z príležitosti výročia posviacky kostola Utorok 17.00 Hôrka: + Michal, Antónia a Alojzia Ondreičkoví 18.00 Hrádok:...

Oznamy od 22. do 28. 8. 2016

Pondelok – Panny Márie Kráľovnej Sv. omša nebude Utorok Sv. omša nebude Streda – Sv. Bartolomeja, apoštola Sv. omša nebude Štvrtok – Sv. Ľudovíta 18.00 Hôrka: + starí rodičia z oboch strán a ostatní...

Oznamy od 15. do 21. 8. 2016

Pondelok – Nanebovzatia Panny Márie – zasvätený sviatok 16.00 Lúka: + rodičia a starí rodičia z oboch strán 17.00 Hôrka: za zdravie a Božiu ochranu 18.00 Hrádok: za ľud vo farnosti Utorok – Sv....