Monthly Archive: september 2016

Príhovor v nedeľu 25. 9. 2016

Počuli sme dnes v podobenstve vážne varovanie. Niektorí hovoria, že je to jedno z najtvrdších Ježišových podobenstiev. Je aktuálne stále, aj v dnešných časoch, kedy rozdelenie sveta na chudobných a bohatých nevytvára ani bezpečnosť,...

Oznamy od 26. 9. do 2. 10. 2016

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Vincenta de Paul, kňaza 17.00 Hôrka: + František Palenčár 18.00 Hrádok: za zdravie pre brata Vladímíra Streda 18.00 Lúka: + Ferdinand Marko Štvrtok – Sv. Michala, Gabriela...

Oznamy od 19. do 25. 9. 2016

Pondelok sv. omša nebude Utorok – Sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, mučeníkov 17.00 Hôrka: + Anna a Michal Uhlíkoví 18.00 Hrádok: za zdravie pre sestru Magdalénu Streda – Sv. Matúša, apoštola 18.00 Lúka:...

Príhovor v nedeľu 11. 9. 2016

Počuli sme dnes tri Ježišove podobenstvá. Najznámejšie je asi rozprávanie o márnotratnom synovi. Inšpirovalo množstvo umelcov – výtvarných či literárnych. Je známe nielen pre ľudí čítajúcich Bibliu, ale pozná ho aj veľa nenáboženských ľudí....

Prvé sv. prijímanie v roku 2017

Tretiakov, ktorí sú z našej farnosti a ktorí navštevujú vyučovanie náboženskej výchovy v škole, môžete prihlasovať na prvé sv. prijímanie. Dôležité je tiež, aby deti pravidelne chodili na nedeľné sv. omše a tiež sa...

Oznamy od 12. do 18. 9. 2016

Pondelok sv. omša nebude Utorok – Sv. Jána Zlatoústeho 17.00 Hôrka: + František Šteinecker 18.00 Hrádok: za pokoj v rodine Streda – Povýšenie Sv. kríža 18.00 Lúka: za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny...