Monthly Archive: máj 2017

Zmena v sv. omšiach

Zo zdravotných dôvodov počas pracovných dní tohto týždňa sv. omše nebudú. Rovnako nebude ani spovedanie k prvému piatku. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujem a prosím o pochopenie. Peter Cibira

Oznamy od 29. 5. do 4. 6. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – 17.00 Hôrka: + Anna a Ján Pastírik a ostatní zomrelí z rodiny 18.00 Hrádok: Za všetkých zomrelých príbuzných z oboch strán Streda 18.00 Lúka: Za zdravie a Božie...

Malá, ale dôležitá oprava

V oznamoch od 22. do 28. 5. 2017 bol nesprávne uvedený čas sobášnej sv. omše snúbencov Tomáša Mikloviča a Martiny Kadlecovej. Správne je, že sobáš bude o 14.00 hod. Za chybu sa ospravedlňujem tak...

Príhovor v nedeľu 21. 5. 2017

Kamarát rozprával svoj príbeh. Pracuje vo firme, kde chcel byť prospešným človekom. Je presvedčený, že oveľa lepšie sa spolupracuje a dosahujú dobré výsledky tam, kde sú dobré vzťahy. Je však nešťastný – naráža na...

Oznamy od 22. do 28. 5. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + rodičia Kubánoví, zomrelé deti a ostatní zomrelí z rodiny 18.00 Hrádok: + Rudolf a Štefánia Motúzoví Streda 18.00 Lúka: + Anton Borik Štvrtok – Nanebovstúpenie Pána...

Príhovor v nedeľu 14. 5. 2017

V tomto týždni média pripomínali trojsté výročie narodenia našej niekdajšej panovníčky Márie Terézie. Snáď najčastejšie sa v tejto súvislosti spomínalo zavedenie povinnej školskej dochádzky, ale aj reforma školstva, súdnictva, zavádzanie hygienických opatrení… V Slovenskom...

Oznamy od 15. do 21. 5. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – sv. Jána Nepomuckeho, kňaza a mučeníka 14.00 Lúka: pohreb p. Besedovej 17.00 Lúka: + Mária Novotná 18.00 Hrádok: + Viktória a Jozef Dodekoví Streda 18.00 Hôrka: + Rudolf...

Príhovor v nedeľu 7. 5. 2017

Jeden z najväčších filozofov dvadsiateho storočia Martin Heidegger povedal o ľudstve a človeku tieto slová: „Človek je pastier bytia“. Možno nám to vyznie ako jedno z mnohých vyjadrení, hra slov. Pre neho to však...