Monthly Archive: jún 2017

Oznamy od 26. 6. do 2. 7. 2017

Pondelok sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Peter Godál 18.00 Hrádok: + Florián a Sidónia Grófoví, neter Mária a zomrelé deti Streda – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 18.00 Lúka: za zdravie a...

Oznamy od 19. do 25. 6. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Jozef Brezula a rodičia 18.00 Hrádok: + Ján, Jozefína a Štefánia Benechoví Streda – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 18.00 Lúka: + starí rodičia a deti Štvrtok...

Príhovor v nedeľu 11. 6. 2017

Slávime sviatok Najsvätejšej Trojice. Teda si pripomíname a oslavujeme jediného Boha v troch božských osobách. Pre nás, dnešných ľudí, nezostáva iné ako sa toto kresťanské špecifikum naučiť. Iste, nie je zlé, keď vieme, ako...

Oznamy od 12. do 18. 6. 2017

Pondelok 18.00 Lúka: + Ján a rodičia Kotuloví, súrodenci, rodičia Hlatkí, syn Jozef a vnučka Anka Utorok – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa cirkvi 17.00 Hôrka: + Ján, Mária a zomrelí z rodiny...

Oznamy od 5. do 11. 6. 2017

Pondelok – Svätodušný pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Norberta, biskupa 18.00 Hrádok: Za Božie požehnanie pre arcibiskupa Róberta Bezáka Streda 18.00 Lúka: + rodičia Ďubasoví a zomrelí z rodiny Štvrtok – Nášho...