Monthly Archive: august 2017

Príhovor v nedeľu 27. 8. 2017

Poľského jezuitu Józefa Augustyna sa kedysi bohoslovci v bratislavskom seminári pýtali, prečo v Írsku nastal taký rapídny úbytok povolaní ku kňazstvu a prečo sa z tradične katolíckej krajiny, kde chodilo na bohoslužby vyše 90%...

Malá inšpirácia na deň

„Každý deň vstať s úsmevom rozjasňujúcim moju tvár; pozdraviť deň s úctou k príležitostiam, ktoré naskytuje; pristúpiť k mojej práci s jasnou mysľou; mať stále pred sebou – aj v malých veciach – Konečný...

Oznamy od 28. 8. do 3. 9. 2017

Pondelok -Sv. Augustína, biskupa sv. omša nebude Utorok – Mučenícka smrť Jána Krstiteľa 17.00 Hrádok: Za Božiu pomoc pre Ladislava 18.00 Hôrka: za živých i zomrelých dobrodincov nášho chrámu Streda 18.00 Lúka: + Pavol...

Oznamy od 21. do 27. 8. 2017

Pondelok – Sv. Pia XI., pápeža 16.00 Hrádok: + Patrik Kotula – pohrebná sv. omša, po nej pohreb Utorok – Panny Márie Kráľovnej Sv. omša nebude Streda Sv. omša nebude Štvrtok – Sv. Bartolomeja,...

Oznamy od 14. do 20. 8. 2017

Pondelok – Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka 18.00 Lúka: za farnosť a farníkov – sv. omša s platnosťou na sviatok Nanebovzatia Panny Márie Utorok – Nanebovzatie Panny Márie – zasvätený (prikázaný) sviatok 17.00...