Daily Archive: august 14, 2017

Oznamy od 14. do 20. 8. 2017

Pondelok – Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka 18.00 Lúka: za farnosť a farníkov – sv. omša s platnosťou na sviatok Nanebovzatia Panny Márie Utorok – Nanebovzatie Panny Márie – zasvätený (prikázaný) sviatok 17.00...