Daily Archive: august 29, 2017

Príhovor v nedeľu 27. 8. 2017

Poľského jezuitu Józefa Augustyna sa kedysi bohoslovci v bratislavskom seminári pýtali, prečo v Írsku nastal taký rapídny úbytok povolaní ku kňazstvu a prečo sa z tradične katolíckej krajiny, kde chodilo na bohoslužby vyše 90%...