Daily Archive: október 24, 2017

Príhovor v nedeľu 22. 10. 2017

Sú naše dnešné dane spravodlivo a primerane nastavené? Je naše právo vždy správne, teda spravodlivé? Funguje naša demokracia ako ten najlepší spoločenský systém? Som presvedčený, že každý z nás by vedel vymenovať aspoň desať...