Monthly Archive: január 2018

Príhovor v nedeľu 28. 1. 2018

Prvé slovo dnešného evanjelia (Mk 1, 21-28) bolo slovo sobota. V sobotu Ježiš vstúpil do kafarnaumskej synagógy. V evanjeliách sa sobota vyskytuje často, ale zväčša tomuto slovu nevenujeme veľkú pozornosť. Dnes sa trochu pri...

Oznamy od 29. 1. do 4. 2. 2018

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Sebastián, Mária, zomrelé dcéry a vnuk Paľko 18.00 Hrádok: + Gizela a Štefan Grófovci, rodičia a súrodenci z oboch strán Streda – Sv. Jána Bosca, kňaza...

Oznamy od 15. do 28. 1. 2018

Pondelok Sv. omša nebude Utorok Sv. omša nebude Streda – Sv. Antona, opáta Sv. omša nebude Štvrtok Sv. omša nebude Piatok Sv. omša nebude Sobota Sv. omša nebude Nedeľa – 21. 1. 2018 -...

Štatistika farnosti za rok 2017

V našej farnosti sme mali v roku 2017 tridsaťjeden krstov, i keď priamo vo farnosti žije z týchto detí dvadsať. Prvenstvo z jednotlivých obcí má Hôrka nad Váhom. Pokrstili sme z nej sedem chlapcov...

Príhovor v nedeľu 7. 1. 2018

Včera – na sviatok Zjavenia Pána – sme hovorili o tom, že podstatou tohto sviatku je odhaľovanie Ježišovho významu. A toto odhaľovanie sa neudialo len pri návšteve troch mudrcov. Dnes si pripomíname Ježišov krst...