Monthly Archive: jún 2018

Príhovor v nedeľu 24. 6. 2018

Narodenie Jána Krstiteľa Približne pre pätnástimi rokmi skupina učiteľov zo Záhoria navrhla projekt, ako lepšie učiť dejepis. Dôraz v ich projekte bol na rozprávaní sa rodičov s deťmi o historických drobných artefaktoch okolo nich. Nemuselo ísť o nič...

Ďakovný list pre Lúku

13. júna tohto roku sme mali v Lúke zvláštne stretnutie so zástupcami organizácie Likvidace lepry. Na stretnutí nás nebolo síce veľa, ale tí, ktorí sme tam boli, sme mali možnosť nahliadnuť do ťažkostí života...

Oznamy od 25. 6. do 1. 7. 2018

Pondelok 17.00 Hôrka: + Marián Kajan a rodičia 18.00 Hrádok: + Pavlína Garafová Utorok Sv. omša nebude. Streda 18.00 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Štvrtok – sv. Ireneja, biskupa a mučeníka...

Príhovor v nedeľu 17. 6. 2018

Predstavte si človeka, ktorý má vážny zdravotný problém. Nutne potrebuje absolvovať podrobnejšiu diagnostiku. Na špecializovanom pracovisku mu však dajú termín až o šesť týždňov. Tento príklad nie je nereálny, práve naopak. Nechcem však hovoriť...

Oznamy od 18. do 24. 6. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Ján Némethy 18.00 Hrádok: za Božie požehnanie a ochranu pre celú rodinu Streda 18.00 Lúka: za zdravie a Božiu pomoc Štvrtok – sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka...

Príhovor v nedeľu 10. 6. 2018

Dnešné evanjelium (Mk 3, 20-35) ponúka veľa tém na premýšľanie. Nebolo by ani dobré a ani celkom možné všetky obsiahnuť v jednom príhovore. Preto sa zameriam na celkovú atmosféru, na spoločného menovateľa celej opisovanej...

Oznamy od 11. do 17. 6. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Anna Kopúnová (1. výročie) 18.00 Hrádok: poďakovanie za 60 rokov života a prosba o Božie požehnanie Streda – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi 18.00...