Monthly Archive: júl 2018

Oznamy od 30. 7. do 5. 8. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza 17.00 Hôrka: + Ján Hriadel 18.00 Hrádok: + Mária Zemanovičová a Anna Benáková Streda – Sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi...

Príhovor v nedeľu 22. 7. 2018

Na začiatku dnešného evanjelia (Mk 6, 30-34) zaznela Ježišova výzva pre apoštolov, aby si išli oddýchnuť. Je čas dovoleniek a ja som v tomto týždni čítal v novinách článok o tom, aké sú najčastejšie príčiny hádok na...

Oznamy od 23. do 29. 7. 2018

Pondelok – sv. Brigity, patrónky Európy 18.00 Lúka: + kňaz Michal Tomašovič (sv. omša bude v kaplnke sv. Márie Magdalény pod kaštieľom) Utorok 17.00 Hôrka: + Anna, Michal Uhlíkovci a rodičia z oboch strán...

Oznamy od 16. do 22. 7. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok Sv. omša nebude. Streda Sv. omša nebude. Štvrtok Sv. omša nebude. Piatok Sv. omša nebude. Sobota Sv. omša nebude. Nedeľa – 16. nedeľa v cezročnom období 8.00 Hôrka: +...

Oznamy od 9. do 15. 7. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok Sv. omša nebude. Streda Sv. omša nebude. Štvrtok Sv. omša nebude. Piatok Sv. omša nebude. Sobota Sv. omša nebude. Nedeľa – 15. nedeľa v cezročnom období 8.00 Hôrka: +...