Monthly Archive: november 2018

Stretnutie prvoprijímajúcich

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, sa stretnú v tento piatok (30. 11. 2018) na fare v Hrádku o 16.30 hod. Stretnutie zakončíme sv. omšou vo farskom kostole. Srdečne pozývam a teším...

Oznamy od 26. 11. do 2. 12. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Jozef a Anna Kajanovci a zosnulé deti a starí rodičia 18.00 Hrádok: + Mária a Imrich Kováčovci Streda 17.30 Lúka: + rodičia Michal a Jozefína, bratia...

Prvé pozvanie pre birmovancov

V stredu, štvrtok a piatok po sv. omšiach pozývam birmovancov na prvé stretnutie. V stredu je pozvanie pre birmovancov z Lúky, vo štvrtok pre birmovancov z Hôrky nad Váhom a v piatok z Hrádku....

Oznamy od 19. do 25. 11. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Koloman a Mária Gondárovci 18.00 Hrádok: + Viktória, Imrich a Zuzana Kováčovci Streda – Obetovanie Panny Márie 17.30 Lúka: + Emil, Jozefína a dcéra Helena Štvrtok...

Príhovor v nedeľu 11. 11. 2018

Je 11. novembra a práve dnes uplynulo 100 rokov od oficiálneho ukončenia prvej svetovej vojny. Niektorí historici ju označujú za „najväčšie jatky v dejinách“. Vychádzajú z toho, že na vojakov, ktorí mali uniformu, pušku a bodák, boli namierené...