Daily Archive: marec 13, 2019

Príhovor v nedeľu 10. 3. 2019

Začnem prvým čítaním (Dt 26, 4-10). Počúvali sme Mojžišove smernice pre slávenie najväčšieho národného sviatku u Židov, teda smernice pre slávenie Veľkej noci. Celými dejinami si izraelský národ týmto sviatkom pripomína, že bol vyslobodený z egyptského...

Poďakovanie za zbierku na charitu

V nedeľu 10. 3. 2019 bola aj v kostoloch našej farnosti jarná zbierka na charitu. Chcem úprimne a srdečne poďakovať všetkým, ktorí ste prispeli na potreby ľudí núdznejších od nás. V našej farnosti sme...