Daily Archive: marec 27, 2019

Príhovor v nedeľu 24. 3. 2019

Ježišovi súčasníci rozprávali o Pilátovej tvrdosti (Lk 13, 1-9), keď veľmi drastickým spôsobom potlačil svojich protivníkov. Pravdepodobne išlo o sviatky, počas ktorých do Jeruzalema prichádzalo veľa ľudí. Preto je v dnešnom evanjeliu zmienka o zmiešaní krvi týchto ľudí...