Monthly Archive: apríl 2019

Príhovor v nedeľu 28. 4. 2019

Dotkol sa Tomáš Ježišových rán (Jn 20, 19 – 31)? Vložil do nich prsty a ruku? Myslím, že tentoraz neposlúchol. To nám však neprekáža, aby sme mu boli vďační. Kvôli nemu nemôžeme apoštolov upodozrievať,...

Oznamy od 29. 4. do 5. 5. 2019

Pondelok – sv. Kataríny Sienskej Sv. omša nebude Utorok 13.00 Hrádok: Jolana Pagáčová – pohreb 17.00 Hôrka: za zdravie a Božiu pomoc 18.00 Hrádok: za zosnulú Katarínu Streda 18.00 Lúka: za zdravie a Božiu...

Oznamy od 22. do 28. 4. 2019

Pondelok – veľkonočný pondelok 8.00 Hôrka: za zosnulých Štefániu a Ernesta Kováčových 9.30 Lúka: poďakovanie za 90 rokov života a za Božie požehnanie pre Oľgu Pistovú 11.00 Hrádok: za zosnulých starých rodičov Kopúnových a...

Oznamy od 15. do 21. 4. 2019

Pondelok – Pondelok Veľkého týždňa Sv. omša nebude Utorok – Utorok Veľkého týždňa 17.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Augustínovej a Hlaváčovej 18.00 Hrádok: za uzdravenie vzťahov Streda – Streda Veľkého týždňa 18.00 Lúka:...

Príhovor v nedeľu 7. 4. 2019

Pred desiatimi až pätnástimi rokmi som pravidelne chodieval do väzenia. Vypomáhal som tam v duchovnej službe. Bolo to zariadenie s minimálnym stupňom stráženia. To znamená, že tam boli ľudia, ktorí sa buď nedopustili až...

Modlitba miery

Pôstna doba je výzvou aj na modlitbu. Nemusí to vždy znamenať viac a viac modlitieb. Niekedy je podstata tejto výzvy skôr v hlbšom uvedomovaní si toho, čo si myslíme a konáme. Tu je malá...

Oznamy od 8. do 14. 4. 2019

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých rodičov Kubánových, zomrelé deti Viliama, Ondreja a Zdenku 18.00 Hrádok: za zosnulého Rudolfa Kopúna Streda Sv. omša nebude. Štvrtok Sv. omša nebude. Piatok Sv. omša...