Daily Archive: jún 23, 2019

Ľudové misie v Považanoch

Misie vo farnosti boli vždy veľkou udalosťou, príležitosťou premýšľať nad svojím životom a nad jadrom viery. Na takúto udalosť sa chystajú v neďalekej farnosti Považany. Pre tých, ktorí majú záujem a možnosť zúčastniť sa...

Oznamy od 24. do 30. 6. 2019

Pondelok – Narodenie sv. Jána Krstiteľa Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Jedličkovej a Klimovej Streda 18.00 Lúka: za zosnulých rodičov Kotulových, syna Jána a vnuka Patrika Štvrtok 18.00 Hôrka:...

Príhovor v nedeľu 16. 6. 2019

Viera v jedného Boha, ktorý je v troch Božských osobách, je kresťanské špecifikum. Práve to nás odlišuje od iných aj veľkých monoteistických náboženstiev. Táto časť nášho vierovyznania však vôbec nie je jednoduchá na vysvetľovanie....

Príhovor v nedeľu 9. 6. 2019

Dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ (Jn 20, 22b – 23) Tieto slová o prijatí Ducha a o schopnosti rozlišovať...