Monthly Archive: júl 2019

Oznamy od 29. 7. do 4. 8. 2019

Pondelok – sv. Marty 15.30 Hrádok: za zosnulého Jozefa Koritinu – pohrebná sv. omša, po nej pohreb Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých Agnešu, Máriu, brata Jozefa a rodičov 18.00 Hrádok: za zosnulých Paulínu a...

Príhovor v nedeľu 21. 7. 2019

Zaľúbenosť vraj nie je láskou. Toto vyjadrenie všetci poznáme a zväčša ho aj pokladáme za správne a pravdivé. Aj keď zaľúbený človek fyzicky cíti to, čo nazýva láskou, predsa kritický pozorovateľ povie, že zaľúbený...

Oznamy od 22. do 28. 7. 2019

Pondelok – sv. Márie Magdalény 18.00 Lúka: za zosnulého Jaroslava Gajdošecha – – sv. omša v kaplnke kaštieľa Utorok – sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy 17.00 Hôrka: za zosnulých Máriu a Ondreja Kováčových 18.00...

Zastupovanie od 8. do 21. 7. 2019

Ak by bolo počas dvoch týždňov – od pondelka 8. 7. do piatku 19. 7. 2019 – potrebné vybaviť v našej farnosti pohreb alebo vyslúžiť sviatosť pomazania chorých, obráťte sa prosím na tieto farnosti:...

Oznamy od 8. do 21. 7. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok Sv. omša nebude Streda Sv. omša nebude Štvrtok – sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sv. omša nebude Piatok Sv. omša nebude Sobota Sv. omša nebude Nedeľa (14. 7. 2019)...

Príhovor v nedeľu 30. 6. 2019

V časoch mojej mladosti bola ešte povolená reklama na cigarety. Jedna z nich zobrazovala kovboja, ktorý išiel so svojím koňom púštnou krajinou. Rozložil si oheň a uvaril si akýsi fazuľový prívarok. Autori reklamy zjavne...