Daily Archive: júl 7, 2019

Zastupovanie od 8. do 21. 7. 2019

Ak by bolo počas dvoch týždňov – od pondelka 8. 7. do piatku 19. 7. 2019 – potrebné vybaviť v našej farnosti pohreb alebo vyslúžiť sviatosť pomazania chorých, obráťte sa prosím na tieto farnosti:...

Oznamy od 8. do 21. 7. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok Sv. omša nebude Streda Sv. omša nebude Štvrtok – sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sv. omša nebude Piatok Sv. omša nebude Sobota Sv. omša nebude Nedeľa (14. 7. 2019)...