Monthly Archive: september 2019

Oznamy od 30. 9. do 6. 10. 2019

Pondelok – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Sv. omša nebude Utorok – sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi 17.00 Hôrka: za zosnulých Jozefa a Máriu Gábovičových 18.00 Hrádok: za zosnulých Máriu...

Príhovor v nedeľu 22. 9. 2019

Niekdajší americký prezident Abraham Lincoln je autorom výroku: „Takmer každý človek je schopný obstáť v protivenstvách, ale ak chceš vyskúšať jeho charakter, daj mu moc.“ Skutočne sme neraz prekvapení, ako ľudia vedia čeliť protivenstvám,...

Stretnutia birmovancov

Pomaly finišujeme s prípravou na birmovku. A preto aj v tomto týždni budú naše stretnutia. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí boli na rodičovskom stretnutí. A aj tým, ktorí prísť nemohli, ale dali najavo svoju spoluúčasť....

Oznamy od 23. do 29. 9. 2019

Pondelok – sv. Pia z Pietrelciny Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulú Jolanu Gondárovú, syna Paľka a rodičov 18.00 Hrádok: za zosnulých Martu a Kolomana Streda 18.00 Lúka: za zosnulých z rodiny...

Príhovor v nedeľu 15. 9. 2019

V dnešný deň sa koná tradičná národná púť do národnej svätyne v Šaštíne z úcty k patrónke nášho národa, k Sedembolestnej Panne Márii. Všetko sú to veľkolepé slová – národná púť, národná svätyňa, patrónka...

Oznamy od 16. do 22. 9. 2019

Pondelok – sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Kajanovej a Daňovej 18.00 Hrádok: za zosnulých Viktóriu, Zuzanu a Imricha Kováčových Streda 18.00 Lúka: poďakovanie...