Daily Archive: september 1, 2019

Pozvanie pre birmovancov

So začínajúcim novým školským rokom sa nanovo vrátime aj k príprave na birmovku. Keďže čas neúprosne beží, stretneme sa už v tomto týždni – teda 4., 5. a 6. septembra. Stretneme sa tak, ako...

Oznamy od 2. do 8. 9. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 17.00 Hôrka: za zosnulých Jána, Máriu a príbuzných z rodiny Kováčovej 18.00 Hrádok: za zosnulých Máriu a Imricha Kováčových Streda 18.00...