Daily Archive: december 5, 2019

Poďakovanie za zbierku na charitu

Aj tentoraz sme v zbierke na charitu boli štedrí. V našej farnosti sa vyzbieralo spolu 721,20 €. Všetkým patrí úprimné poďakovanie v mene ľudí, ktorým budú tieto prostriedky pomáhať. Z uvedenej sumy sa v...