Daily Archive: december 20, 2019

Príhovor v nedeľu 15. 12. 2019

Advent, ako vieme, znamená príchod, prichádzanie. S každým prichádzaním niekoho či niečoho sa spája očakávanie, niekedy aj radosť a túžba. Môžeme mať rôzne očakávania od Vianoc. Deti asi čakajú darčeky. A patrí to k ich veku. Dospelí...