Monthly Archive: január 2020

Stretnutie prvoprijímajúcich

V piatok 31. 1. 2020 budeme mať na fare ďalšie stretnutie detí, ktoré sa pripravujú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Stretneme sa o 16.30. Srdečne pozývam a na stretnutie sa teším. Peter...

Oznamy od 27. 1. do 2. 2. 2020

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi 17.00 Hôrka: za zosnulého Viliama Ondreičku, súrodencov a rodičov Ondreičkových a Gestingerových 18.00 Hrádok: za zosnulého Dušana Lajdu Streda 17.30 Lúka:...

Príhovor v nedeľu 19. 1. 2020

Autobusom často cestovala žena, ktorá dosť výrazne rozprávala. Ľudia ju poznali ako neprestajne rozprávajúcu, ale aj posudzujúcu a odsudzujúcu. Jednoducho, ako sebavedomú a trochu nepríjemnú ženu. Raz takto v autobuse rozprávala, že podľa nej nie je potrebné...

Oznamy od 20. do 26. 1. 2020

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Agnesy, panny a mučenice 17.00 Hôrka: za zosnulých Augustína Pastierika, manželku, zomrelé deti a vnukov 18.00 Hrádok: za zosnulých Máriu a Štefana Streda 17.30 Lúka: za zosnulých...

Príhovor v nedeľu 12. 1. 2020

Našťastie u nás ešte nie je úplne štandardná takáto žiadosť o krst, ale nie je ani úplne zriedkavá: Mladí ľudia chcú pokrstiť svoje dieťa. Nežijú v manželstve a ani veľmi nad tým neuvažujú, o kresťanstve nevedia nič. Za...

Stretnutie prvoprijímajúcich

Opäť pozývam našich prvoprijímajúcich na prípravné stretnutie. Bude to v piatok 17. 1. 2020 v Hrádku na fare o 16.30 hod. Ako je zvykom, stretnutie zakončíme sv. omšou vo farskom kostole. Teším sa, že...

Oznamy od 13. do 19. 1. 2020

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých Justínu a Štefana Šteineckerových a zomrelé deti 18.00 Hrádok: za zosnulého Dušana Streda 17.30 Lúka: za poďakovanie a za Božie požehnanie pre Ľudmilu k 60ke...

Príhovor 6. 1. 2020

Nie je to tak dávno, ale pre nás je to predsa už viac-menej minulosť, že hviezdy boli pomôckou na nočnú orientáciu. Dnes si to už nevieme predstaviť. Pomocou hviezd sa riadili námorníci, ale aj...