Daily Archive: júl 24, 2020

Pozvanie na slávnosť Porzinkuly do Beckova

Bratia františkáni pôsobiaci v Centre novej evanjelizácie sv.Jána Pavla II. v Beckove a mladí z františkánskych spoločenstiev vás pozývajú na duchovný a kultúrny program v rámci slávenia Sviatku Porziunkuly  – Panny Márie, Kráľovnej anjelov....