Monthly Archive: október 2020

Oznamy od 26. 10. do 1. 11. 2020

Sv. omše budú v tomto týždni slúžené len súkromne, teda bez účasti ľudu (kvôli pandemickým opatreniam). Vďaka za pochopenie a spojenie sa v modlitbe. Pondelok Hrádok: prosba o pokoj vo svete Utorok Hôrka: za...

Oznamy od 19. do 28. 10. 2020

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: poďakovanie s prosbou o zdravie pri 80. výročí narodenia a prosba o Božie milosti pre rodinu 18.00 Hrádok: za zosnulého Richarda a prosba o Božiu pomoc pre...

Misijná nedeľa

V našich kostoloch by dnes za normálnych okolností bola  zbierka na misie. Doposiaľ to v našej farnosti bývala pomerne výrazná zbierka. V tomto roku to tak nebude. Na naše farnosti sa obrátili z Pápežských misijných...

Zrušenie verejných bohoslužieb

Od 15. 10. 2020 vstupuje do platnosti zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Žiaľ, musíme toto nariadenie prijať aj v našej farnosti. Prijaté úmysly sv. omší budem postupne vysluhovať v súkromí – budú priebežne zverejňované na...

Príhovor v nedeľu 11. 10. 2020

Viacerí proroci Starého zákona používali na vykreslenie vzťahu a stretnutia sa s Bohom obraz hostiny. Počuli sme to aj v dnešnom prvom čítaní (Iz 25, 6-10). A je to pekný obraz: stolovať s Bohom. Podobné obrazy často používal aj...

Oznamy od 12. do 18. 10. 2020

Pondelok 15.00 Hôrka: za zosnulú Jozefínu Liškovú – zádušná sv. omša, po nej pohreb Utorok 14.00 Hôrka: za zosnulého Ondreja Pevalu – zádušná sv. omša, po nej pohreb 18.00 Hrádok: za zosnulých Vladimíra a...

Príhovor v nedeľu 4. 10. 2020

Počas predchádzajúcich nedieľ sme počúvali Ježišove podobenstvá. Je to tak i dnes, i keď to dnešné podobenstvo nie je len príbehom na premýšľanie, ale je v ňom Ježišov autobiografický príbeh (Mt, 21, 33-43). Aspoň tak to môžeme...

Oznamy od 5. do 11. 10. 2020

Pondelok – sv. Faustíny Kowalskej Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých Štefana, Máriu a sestru Annu Sládkových 18.00 Hrádok: poďakovanie za 20 rokov manželstva Juraja a Zuzany Streda – Ružencovej Panny Márie...