Monthly Archive: január 2021

Oznamy od 1. do 7. 2. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: za Božiu pomoc a uzdravenie pre MUDr. Beatu Utorok – Obetovanie...

Živé vysielanie v januári 2021

https://www.youtube.com/watch?v=aRfB_hniXTQ Sv. omša 10. 1. 2021 – Nedeľa Pánovho krstu Sv. omša 17. 1. 2021 – 2. nedeľa v cezročnom období Sv. omša 24. 1. 2021 – 3. nedeľa v cezročnom období Sv. omša...

Prihlasovanie k 1. sv. prijímaniu

Predpokladám, že chceme, aby naše deti absolvovali aj v tomto školskom roku prvé sv. prijímanie. Čas však letí, musíme teda využiť cestu elektronického prihlásenia a nateraz aj elektronickej prípravy detí. Preto chcem poprosiť rodičov tretiakov,...

Oznamy od 25. do 31. 1. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: za zosnulú priateľku Idu Utorok: za zosnulého Rudolfa Streda: za zosnulú...

Oznamy od 18. do 24. 1. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: za zosnulého synovca Stanislava Utorok: za zosnulú Júliu Horskú, rodičov a...

Oznamy od 11. do 17. 1. 2021

Kvôli mimoriadnym pandemickým opatreniam v našom okrese budú sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: Za duše v očistci Utorok: Za zosnulého Augustína...

Oznamy od 4. do 10. 1. 2021

Kvôli mimoriadnym pandemickým opatreniam v našom okrese budú sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v stredu a v nedeľu. Pondelok: za zosnulých starých rodičov Utorok:...