Monthly Archive: február 2021

Oznamy od 1. do 7. 3. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené zväčša len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v piatok a v nedeľu. V piatok bude o 18.00 prenos krížovej cesty...

Oznamy od 22. do 28. 2. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené zväčša len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v piatok a v nedeľu. V piatok bude o 17.00 prenos krížovej cesty...

Inšpirácia k pôstnemu obdobiu

Teda ŠTYRIDSAŤDŇOVÝ PÔST … Štyridsať dní. Dôležité obdobie plné odkazov a odpovedí, ozvien, príležitosti a ponúk. Konkrétny čas, skutočne “kairos”, teda priaznivý čas. Maj čas pre seba; nedovoľ, aby sa niekto iný stal faraónom...

Živé vysielanie vo februári

Žiaľ, stále nie sme v kostoloch. Preto aspoň takáto slabá náhrada vysielaním sv. omší z hrádockého kostola: 7. 2. 2021 – 5. nedeľa v cezročnom období 14. 2. 2021 – 6. nedeľa v cezročnom...

Oznamy od 15. do 21. 2. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v stredu a v nedeľu. Pondelok: prosba o Božie požehnanie pre spoločenstvo Utorok: za...

Pastiersky list biskupov Slovenska

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva Drahí bratia a sestry, v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa...

Oznamy od 8. do 14. 2. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: prosba o Božiu pomoc a zdravie pre Pavla Utorok: prosba o...