Aspoň malá pripomienka Kvetnej nedele – ratolesť pred kostolom

V bežných časoch sa pri svätých omšiach Kvetnej nedele svätia ratolesti. Viacerí si ich odnášate domov a sú súčasťou výzdoby vašich príbytkov počas Veľkej noci. Pre vás, ktorí chcete mať takúto posvätenú ratolesť aj v tomto roku doma, ponúkam možnosť: V nedeľu (5. 4. 2020) pred deviatou hodinou dopoludnia budú pred všetkými našimi tromi kostolmi takéto ratolesti. Sú pre vás a môžete si ich odniesť do svojich príbytkov. Nech sú pre vás pripomienkou, že sme – napriek všetkému – spojení.

Peter Cibira

116 celkovo 2 dnes