Author: Peter Cibira

Príhovor v nedeľu 28. 6. 2020

Tí, ktorí navštevujú reštaurácie, vedia, aký veľký je rozdiel medzi čašníkom, ktorého práca baví, v porovnaní s čašníkom, ktorého to nebaví. To isté platí o zdravotných sestrách, lekároch, úradníkoch, učiteľoch, kňazoch… Ideálne je aj...

Oznamy od 29. 6. do 5. 7. 2020

Pondelok – sv. Petra a Pavla, apoštolov (prikázaný sviatok) 16.00 Lúka: za zdravie a Božie požehnanie pre Petra 17.00 Hôrka: za Božie požehnanie a zdravie 18.00 Hrádok: za farnosť a farníkov Utorok 17.00 Hôrka:...

Príhovor v nedeľu 21. 6. 2020

„Strach a peniaze som nikdy nemal.“ To je veta, ktorú používame ako žart. Je jasné, že strach patrí k ľudskému údelu. A nie je žiadna hanba, ak človek, ktorý prichádza o prácu, cíti strach, alebo ak pocítime strach,...

Oznamy od 22. do 28. 6. 2020

Pondelok 18.00 Hrádok: na úmysel Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých Pavla a Agnešu Gondárových, Stanislava, Štefana, Milana a starých rodičov 18.00 Lúka: za zosnulých z rodiny Šprlákovej a Ďubasovej Streda – Narodenie Jána Krstiteľa...

Oznamy od 15. do 21. 6. 2020

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Jedličkovej a Klimovej 18.00 Hrádok: na úmysel Streda 18.00 Lúka: za zosnulých rodičov Benkových a syna Emila Štvrtok 18.00 Hôrka: za zosnulých Agátu...