Bohoslužby so šiestimi ľuďmi vrátane kňaza

Máme nové nariadenie, ktoré ruší plošný zákaz verejných bohoslužieb. Podľa posledných smerníc verejné bohoslužby môžu byť, ale môže sa ich zúčastniť maximálne šesť ľudí (vrátane kňaza).

Dlho som premýšľal, ako toto môžeme aplikovať u nás. Určite je to lepšie ako nič, ale…

Preto v našich kostoloch budú bohoslužby pre rodinu, ktorá má objednaný úmysel. Môžu prísť piati z rodiny.  Pokúsime sa o osobnejšiu atmosféru na bohoslužbe a snáď to nakoniec bude pre nás aj prínosom.

Nedeľné sv. omše, ktoré majú úmysel za farnosť a farníkov, verejne celebrované nebudú. Tie budem celebrovať súkromne. To znamená, že každú nedeľu budú:

  • dve verejné sv. omše – na objednané úmysly, s maximálne piatimi členmi rodiny
  • jedna súkromná sv. omša – za farnosť a farníkov, bez účasti verejnosti

Informácie o striedaní obcí v nedele, ako aj o úmysloch na nedele a na všedné dni môžete priebežne sledovať v oznamoch na našej stránke a na dverách kostolov.

Všetkým ostatným odporúčam bohoslužby v televíziách a  rádiách. Ale hlavne prežiť nedeľu ako deň na oslavu Boha a jeho stvorenstva.

Určite však nevešajme hlavu a nenechajme sa zatlačiť ani do strachu, ani do nervozity, ani do zľahčovania situácie. Právom môžeme situáciu vo svete prirovnať rozbúrenému moru. Ale pripomeňme si, že podobný obraz máme aj v Biblii. Napriek tomu, že loďkou hádzali vlny, Ježiš bol predsa v nej (Mt 8, 23-28). Tento obraz môže byť aj pre nás zdrojom veľkej inšpirácie.

Peter Cbira

296 celkovo 2 dnes