Kategória: Aktivity a informácie

Stretnutie prvoprijímajúcich

V piatok 31. 1. 2020 budeme mať na fare ďalšie stretnutie detí, ktoré sa pripravujú v tomto roku na prvé sv. prijímanie. Stretneme sa o 16.30. Srdečne pozývam a na stretnutie sa teším. Peter...

Stretnutie prvoprijímajúcich

Opäť pozývam našich prvoprijímajúcich na prípravné stretnutie. Bude to v piatok 17. 1. 2020 v Hrádku na fare o 16.30 hod. Ako je zvykom, stretnutie zakončíme sv. omšou vo farskom kostole. Teším sa, že...

Vianočný koncert 2019 – pozvanie

V nedeľu 29. 12. 2019 bude o 14.30 hod. vo farskom kostole v Hrádku vianočný koncert. Veľmi srdečne pozývame všetkých, ktorí si chcú spríjemniť vianočný čas, rovnako všetkých, ktorí majú radi hudbu. Obohatiť nás...

Poďakovanie za zbierku na charitu

Aj tentoraz sme v zbierke na charitu boli štedrí. V našej farnosti sa vyzbieralo spolu 721,20 €. Všetkým patrí úprimné poďakovanie v mene ľudí, ktorým budú tieto prostriedky pomáhať. Z uvedenej sumy sa v...

Trnavská novéna

V tomto roku si pripomíname 75 rokov od začiatku slávenia Trnavskej novény (1944 – 2019). Pri tohoročnej budeme uvažovať nad témou „Budúcnosť cirkvi je v malých spoločenstvách“, ktorá je sprevádzaná veršom zo Skutkov apoštolov...