Kategória: Aktivity a informácie

Pozvanie na krojovanú sv. omšu v Lúke

Kresťanské spoločenstvo v Lúke Vás srdečne pozýva na slávnostnú krojovanú svätú omšu pri príležitosti poďakovania za úrodu. Sv. omša sa uskutoční 6. októbra 2018 o 15.00 hod. v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Lúke....

Pozvania do Beckova

Pátri františkáni z Beckova posielajú takmer pravidelne pozvánky na duchovné aktivity v ich kláštornom kostole v Beckove. Tento raz sú tu dve pozvánky. Nech poslúžia:

Pozvanie pre rodičov

Srdečne pozývam na stretnutie rodičov detí, ktoré sa v tomto roku prihlásili k 1. svätému prijímaniu. Keďže príprava na túto sviatosť je predovšetkým na pleciach rodičov, budeme sa rozprávať o tom, ako si môžeme...