Kategória: Aktivity a informácie

Pozvanie na vianočný koncert

Tešíme sa, že aj počas tohtoročných Vianoc môžeme pokračovať v tradícii koncertov. Tentoraz nám sviatočnú atmosféru vytvoria predovšetkým detskí speváci. Veríme, že to bude príjemný zážitok. Pozvanie a bližšie informácie si môžete pozrieť tu:...

Stretnutia birmovancov

V poslednom týždni pred Vianocami pozývam opätovne na stretnutie birmovancov. Budú to posledné stretnutia v tomto kalendárnom roku. Uskutočnia sa v utorok v Hrádku, v stredu v Lúke a vo štvrtok v Hôrke nad...

Poďakovanie za zbierku na charitu

Veľmi srdečne chcem poďakovať všetkým, ktorí v nedeľu 2. 12. 2018 prispeli do zbierky na charitu. Opäť sa ukázalo, že napriek všetkým vlastným ťažkostiam sme stále vnímaví aj na potreby iných. V našej farnosti...

Stretnutie prvoprijímajúcich

Deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv. prijímanie, sa stretnú v tento piatok (30. 11. 2018) na fare v Hrádku o 16.30 hod. Stretnutie zakončíme sv. omšou vo farskom kostole. Srdečne pozývam a teším...