Kategória: Aktivity a informácie

Živé vysielanie vo februári

Žiaľ, stále nie sme v kostoloch. Preto aspoň takáto slabá náhrada vysielaním sv. omší z hrádockého kostola: 7. 2. 2021 – 5. nedeľa v cezročnom období 14. 2. 2021 – 6. nedeľa v cezročnom...

Pastiersky list biskupov Slovenska

PASTIERSKY LIST Konferencie biskupov Slovenska k stému výročiu vysviacky biskupov a pri príležitosti sčítania obyvateľstva Drahí bratia a sestry, v našom živote sú vzácne výročia, ktoré sa stávajú výzvou. Výzvou zastaviť sa, stíšiť sa...

Živé vysielanie v januári 2021

https://www.youtube.com/watch?v=aRfB_hniXTQ Sv. omša 10. 1. 2021 – Nedeľa Pánovho krstu Sv. omša 17. 1. 2021 – 2. nedeľa v cezročnom období Sv. omša 24. 1. 2021 – 3. nedeľa v cezročnom období Sv. omša...

Prihlasovanie k 1. sv. prijímaniu

Predpokladám, že chceme, aby naše deti absolvovali aj v tomto školskom roku prvé sv. prijímanie. Čas však letí, musíme teda využiť cestu elektronického prihlásenia a nateraz aj elektronickej prípravy detí. Preto chcem poprosiť rodičov tretiakov,...

Živé vysielanie

Aspoň malá náhrada pre slávenie vianočných sviatkov v tomto zvláštnom roku: budeme vysielať sv. omše online. Aspoň pre tých, ktorí sa môžu pripojiť. Stačí, ak kliknete na prepojenie v danom dni, a mali by...

Zrušenie bohoslužieb

Od soboty 19. 12. 2020 začína platiť v našom okrese (a ďalších šiestich) mimoriadny pandemický režim. Pre slávenie verených bohoslužieb to znamená ich úplný zákaz do odvolania. Je nanajvýš pravdepodobné, že tento režim bude...