Kategória: Aktivity a informácie

Pozvanie na festival LUMEN

Do pozornosti zvlášť mladých ľudí dávame úspešný festival Lumen, ktorý sa koná aj v tomto roku v Trnave. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.festivallumen.sk

Zbierka na prenasledovaných kresťanov

Prijmite úprimné poďakovanie za milodary do zbierky na prenasledovaných kresťanov. Zbierka sa uskutočnila v nedeľu 18. 3. 2018. V našej farnosti sme vyzbierali na naše pomery nemalú sumu, ktorá svedčí o tom, že nám...

Pozvanie rodičov

Rodičia prvoprijímajúcich detí i ja pozývame ostatných rodičov na stretnutie ohľadom priebehu slávnosti prvého sv. prijímania. Stretnutie sa uskutoční na fare v Hrádku v piatok 16. 3. 2018 o 18.30 hod. Vopred ďakujeme za...