Kategória: Farnosť – celkovo

Štatistika farnosti za rok 2017

V našej farnosti sme mali v roku 2017 tridsaťjeden krstov, i keď priamo vo farnosti žije z týchto detí dvadsať. Prvenstvo z jednotlivých obcí má Hôrka nad Váhom. Pokrstili sme z nej sedem chlapcov...