Kategória: Farské oznamy

Oznamy od 14. do 20. 1. 2019

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulého Milana Kajana a rodičov Jána a Annu 18.00 Hrádok: za zosnulých Štefana, rodičov z oboch strán a zosnulých z rodiny Streda 17.30 Lúka: za zosnulých...

Oznamy od 7. do 13. 1. 2019

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok Sv. omša nebude. Streda Sv. omša nebude. Štvrtok Sv. omša nebude. Piatok Sv. omša nebude. Sobota Sv. omša nebude. Nedeľa – Krst Krista Pána 8.00 Hôrka: za farnosť a...

Oznamy od 31. 12. 2018 do 6. 1. 2019

Pondelok 16.00 Hôrka: poďakovanie za všetky Božie dobrodenia v uplynulom roku Utorok – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (prikázaný sviatok) 8.00 Hôrka: za Božie milosti a požehnanie pre rodiny 9.30 Lúka: za farnosť a farníkov...

Oznamy od 24. do 30. 12. 2018

Pondelok – Predvečer Narodenia Pána 16.00 Lúka: za pokoj a skutočnú lásku v rodinách 24.00 Hrádok: za mier a pokoj vo svete Utorok – Narodenie Pána (prikázaný sviatok) 8.00 Hôrka: za zdravie a Božiu...

Oznamy od 17. do 23. 12. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc 18.00 Hrádok: + Marika Drobná, Mikuláš Zemko, jeho rodičia a súrodenci Streda 17.30 Lúka: + Elena, Viliam a starí rodičia Štvrtok...

Oznamy od 10. do 16. 12. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Štefánia a Jozef Gondárovci 18.00 Hrádok: + Klement a Pavlína Vernerovci, Anna a Augustín Kočišovci, synovia Jozef a Gustáv Streda Sv. omša nebude. Štvrtok Sv. omša...

Oznamy od 3. do 9. 12. 2018

Pondelok – sv. Františka Xaverského Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Mária a Ferdinand Grófovci 18.00 Hrádok: poďakovanie za 60 rokov života a za Božie milosti Streda 17.30 Lúka: + Igor a zosnulí...

Oznamy od 26. 11. do 2. 12. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Jozef a Anna Kajanovci a zosnulé deti a starí rodičia 18.00 Hrádok: + Mária a Imrich Kováčovci Streda 17.30 Lúka: + rodičia Michal a Jozefína, bratia...

Oznamy od 19. do 25. 11. 2018

Pondelok Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: + Koloman a Mária Gondárovci 18.00 Hrádok: + Viktória, Imrich a Zuzana Kováčovci Streda – Obetovanie Panny Márie 17.30 Lúka: + Emil, Jozefína a dcéra Helena Štvrtok...

Oznamy od 12. do 18. 11. 2018

Pondelok – Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka Sv. omša nebude. Utorok 17.00 Hôrka: za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu 18.00 Hrádok: + Anton a rodičia Streda 17.30 Lúka: + Filip a Amália Melišovci...