Kategória: Farské oznamy

Oznamy od 8. do 14. 3. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené zväčša len v súkromí. On-line budete môcť sledovať sv. omšu v piatok a v nedeľu. Pondelok: za zosnulú Gitku, rodičov a starých rodičov...

Oznamy od 1. do 7. 3. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené zväčša len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v piatok a v nedeľu. V piatok bude o 18.00 prenos krížovej cesty...

Oznamy od 22. do 28. 2. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené zväčša len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v piatok a v nedeľu. V piatok bude o 17.00 prenos krížovej cesty...

Oznamy od 15. do 21. 2. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v stredu a v nedeľu. Pondelok: prosba o Božie požehnanie pre spoločenstvo Utorok: za...

Oznamy od 8. do 14. 2. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: prosba o Božiu pomoc a zdravie pre Pavla Utorok: prosba o...

Oznamy od 1. do 7. 2. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: za Božiu pomoc a uzdravenie pre MUDr. Beatu Utorok – Obetovanie...

Oznamy od 25. do 31. 1. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: za zosnulú priateľku Idu Utorok: za zosnulého Rudolfa Streda: za zosnulú...

Oznamy od 18. do 24. 1. 2021

Kvôli pandemickým opatreniam sú stále sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: za zosnulého synovca Stanislava Utorok: za zosnulú Júliu Horskú, rodičov a...

Oznamy od 11. do 17. 1. 2021

Kvôli mimoriadnym pandemickým opatreniam v našom okrese budú sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v nedeľu. Pondelok: Za duše v očistci Utorok: Za zosnulého Augustína...

Oznamy od 4. do 10. 1. 2021

Kvôli mimoriadnym pandemickým opatreniam v našom okrese budú sv. omše v pracovné dni slúžené len v súkromí. Online budete môcť sledovať sv. omšu v stredu a v nedeľu. Pondelok: za zosnulých starých rodičov Utorok:...