Kategória: Farské oznamy

Oznamy od 14. do 20. 8. 2017

Pondelok – Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka 18.00 Lúka: za farnosť a farníkov – sv. omša s platnosťou na sviatok Nanebovzatia Panny Márie Utorok – Nanebovzatie Panny Márie – zasvätený (prikázaný) sviatok 17.00...

Oznamy od 7. do 13. 8. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Dominika, kňaza 17.00 Hôrka: + Mária a Ondrej Kováčoví 18.00 Hrádok: + Oľga Šimková Streda – Sv. Terézie z Kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy 18.00 Lúka:...

Oznamy od 31. 7. do 6. 8. 2017

Pondelok – Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza Sv. omša nebude Utorok – Sv. Alfonza de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi 17.00 Hôrka: + Vojtech, Janka a + deti 18.00 Hrádok: za Božiu pomoc a...

Oznamy od 24. do 30. 7. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Sv. Jakuba, apoštola 17.00 Hôrka: + Anna Šteineckerová (1. výročie) 18.00 Hrádok: + Filipko Bartovic Streda – Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie 18.00 Lúka: + František,...

Oznamy od 17. do 23. 7. 2017

Pondelok – Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov sv. omša nebude Utorok sv. omša nebude Streda sv. omša nebude Štvrtok sv. omša nebude Piatok – Sv. omša v kaplnke pri kaštieli (k sviatku Márie...

Oznamy od 10. do 16. 7. 2017

Pondelok sv. omša nebude Utorok – Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy sv. omša nebude Streda sv. omša nebude Štvrtok sv. omša nebude Piatok sv. omša nebude Sobota – Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi...

Oznamy od 3. do 9. 7. 2017

Pondelok – Sv. Tomáša, apoštola Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Štefan Fonfara 18.00 Hrádok: za pokoj v duši Streda – Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov 8.00 Hôrka: + Jozef Majerník 9.30...

Oznamy od 26. 6. do 2. 7. 2017

Pondelok sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Peter Godál 18.00 Hrádok: + Florián a Sidónia Grófoví, neter Mária a zomrelé deti Streda – Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka 18.00 Lúka: za zdravie a...

Oznamy od 19. do 25. 6. 2017

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: + Jozef Brezula a rodičia 18.00 Hrádok: + Ján, Jozefína a Štefánia Benechoví Streda – Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka 18.00 Lúka: + starí rodičia a deti Štvrtok...

Oznamy od 12. do 18. 6. 2017

Pondelok 18.00 Lúka: + Ján a rodičia Kotuloví, súrodenci, rodičia Hlatkí, syn Jozef a vnučka Anka Utorok – Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa cirkvi 17.00 Hôrka: + Ján, Mária a zomrelí z rodiny...