Kategória: Farské oznamy

Oznamy od 2. do 8. 9. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi 17.00 Hôrka: za zosnulých Jána, Máriu a príbuzných z rodiny Kováčovej 18.00 Hrádok: za zosnulých Máriu a Imricha Kováčových Streda 18.00...

Oznamy od 26. 8. do 1. 9. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – sv. Moniky 17.00 Hôrka: za zosnulú Evu Gondárovú (k nedožitým 60-im rokom) 18.00 Hrádok: za zosnulého Patrika Kotulu, Aničku Augustínovú a Jozefa Hlatkého Streda – sv. Augustína, biskupa...

Oznamy od 19. do 25. 8. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Sv. omša nebude Streda – sv. Pia X., pápeža Sv. omša nebude Štvrtok – Panny Márie Kráľovnej Sv. omša nebude Piatok 18.00...

Oznamy od 12. do 18. 8. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulého Rudolfa Ondreičku 18.00 Hrádok: za zosnulých Jolanu a Pavla Pagáčových Streda- Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka 18.00 Lúka: za zosnulého Jozefa a zosnulých z...

Oznamy od 5. do 11. 8. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok – Premenenie Pána 17.00 Hôrka: za zosnulých Jána a Zuzanu Gábových a zaťa Jozefa 18.00 Hrádok: za zosnulých Jozefínu a Jozefa Šteklových Streda 18.00 Lúka: za zosnulého Františka Haluzu...

Oznamy od 29. 7. do 4. 8. 2019

Pondelok – sv. Marty 15.30 Hrádok: za zosnulého Jozefa Koritinu – pohrebná sv. omša, po nej pohreb Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých Agnešu, Máriu, brata Jozefa a rodičov 18.00 Hrádok: za zosnulých Paulínu a...

Oznamy od 22. do 28. 7. 2019

Pondelok – sv. Márie Magdalény 18.00 Lúka: za zosnulého Jaroslava Gajdošecha – – sv. omša v kaplnke kaštieľa Utorok – sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy 17.00 Hôrka: za zosnulých Máriu a Ondreja Kováčových 18.00...

Oznamy od 8. do 21. 7. 2019

Pondelok Sv. omša nebude Utorok Sv. omša nebude Streda Sv. omša nebude Štvrtok – sv. Benedikta, opáta, patróna Európy Sv. omša nebude Piatok Sv. omša nebude Sobota Sv. omša nebude Nedeľa (14. 7. 2019)...

Oznamy od 1. do 7. 7. 2019

Pondelok – Narodenie sv. Jána Krstiteľa Sv. omša nebude Utorok – Návšteva Panny Márie 17.00 Hôrka: prosba za zdravie a Božiu ochranu 18.00 Hrádok: na úmysel Streda – sv. Tomáša, apoštola 18.00 Lúka: za...

Oznamy od 24. do 30. 6. 2019

Pondelok – Narodenie sv. Jána Krstiteľa Sv. omša nebude Utorok 17.00 Hôrka: za zosnulých z rodiny Jedličkovej a Klimovej Streda 18.00 Lúka: za zosnulých rodičov Kotulových, syna Jána a vnuka Patrika Štvrtok 18.00 Hôrka:...