Kategória: Filiálka Lúka

Ďakovný list pre Lúku

13. júna tohto roku sme mali v Lúke zvláštne stretnutie so zástupcami organizácie Likvidace lepry. Na stretnutí nás nebolo síce veľa, ale tí, ktorí sme tam boli, sme mali možnosť nahliadnuť do ťažkostí života...