Kategória: Filiálka Lúka

Z histórie obce Lúka

Obec sa spomína od roku 1246 ako Rethy, doložená je z roku 1263 ako Luka, z roku 1348 ako Rety, z roku 1786 ako Lúka, maďarsky Luka, Vágluka. Obec patrila ku kráľovskému majetku k...

Ďalšie poznámky k zvonu v Lúke

Zápis zvonu v Lúke do zoznamu národných kultúrnych pamiatok (pozri článok z 10.3.2015 s názvom “Zvon v Lúke – Národná kultúrna pamiatka) spustil aj diskusiu. A tá zas priniesla niektoré nové údaje, ktoré sú...